محصولات

نوع کاربری

چند کاربره

حالت اندروید

حقوق و دستمزد

چک

01

نرم افزار حسابداری سخت افزار ، نرم افزاری حسابداری سخت افزار یکی دیگر از نرم افزار های طراحی شده در شرکت مهندسی می باشد .نرم افزار حسابداری سخت افزار ویژه و مخصوص ارائه دهندگان خدمات کامپیوتری ، خدمات نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر است و امکاناتی از قبیل ثبت و مدیریت عملیات بانکی ثبت و تغییر چاپ فاکتور را ارائه می کند .

01

نرم افزار حسابداری تولیدی پوشاک ، شرکت مهندسی برای مشاغل و اصناف تولیدی پوشاک نرم افزارحسابداری خاصی را طراحی کرده است که این نرم افزار حسابداری تولیدی پوشاک مناسب برای تولیدی های بزرگ و کوچک می باشد .

01

نرم افزار حسابداری پارچه فروشی ، شرکت مهندسی برای تمام مشاغل نرم افزار حسابداری خاصی را طراحی کرده است که برای اصناف پارچه و پارچه فروشی هم نرم افزار حسابداری پارچه فروشی را با ویژگی های خاص و منحصر به فردی را در نظر گرفته است .

سئو و طراحی سایت توسط تیم خدمات سئو سئو هاما